Агрегатно състояние
пети клас * II част * 6 ядро  
State of aggregation [стейт ъв агригейшн]
State of aggregation

 

  Агрегатни състояния (или само Състояния) и преходи между тях
       
 

Състояния на едно и също вещество, преходът между които става със скокообразни изменения на вътрешната енергия, ентропията, плътността и други физични характеристики. Веществата съществуват в твърдо, течно и газообразно агрегатно състояние. Плазмата често се отделя в особено (четвърто) агрегатно състояние. Агрегатното състояние на веществото зависи от физичните условия, при които то се намира, преди всичко от температурата и налягането.