Дишане
пети клас * III част * 7 ядро  
Вreathing [брийдинг]
Вreathing

 

  Дишане
       
 

Дишането е основен жизнен процес, при който се извършва обмяна на газове (кислород и въглероден диоксид) между организма и средата. При растенията обмяната на газове се извършва обикновено през устицата, разположени по долната листна повърхност. При животните обмяната се извършва или чрез цялата повърхност на организма (едноклетъчни, мешести, червеи) или чрез специализирани органи – трахеи (насекоми), хриле(риби), бели дробове (сухоземни гръбначни животни).

Възрастният човек диша 14-16 пъти в 1 min, новороденото - около 60 пъти, малките деца - 25-30 пъти. Количеството на еднократно поетия въздух (дихателен обем) в покой е около 500 ml, за 1 min - 6-8 l; при физически усилия може да нарасне 10-15 пъти. Дишането се регулира от дихателния център в главния мозък.