Раса
пети клас * III част * 8 ядро  
Race [рейс]
Race

 

  Раса (раси)
       
 

Голяма група от хора със сходни признаци и общ произход. Има три основни раси: негро-австралоидна, европидна и монголоидна. Те се подразделят на множество малки раси. Броят на признаците, по които расите се различават помежду си е около 100 (цвят на кожата, очите и косите, особености на лицето и черепа и др.). Расовите признаци са предимно външни и нямат отношение към жизнеността или умствените възможности на човека.

Всички човешки раси имат общ произход (моногенизъм) и принадлежат към вида Хомо сапиенс (разумен човек). Възникнали са в резултат от приспособяването към различни условия на околната среда.

 

Европеидна раса

Една от трите големи човешки раси (наред с негро-австралоидната и монголоидната). Характерни признаци: висок до нисък ръст, светла до тъмна кожа, често силно развито окосмяване, сини до черни очи, светла или червена до черна, права или къдрава коса, малък или голям, силно изпъкнал нос. Дели се на северен клон (руси) и южен клон (тъмни) и на малки раси: северна, медитеранска, динарска, алпийска и др. Първоначално представена в Азия, Европа и Северна Африка, след 15 в. се разселва по цялата суша.

 

Негро-австралоидна раса

Една от трите големи човешки раси (наред с европидната и монголоидната). Характерни признаци: тъмна кожа, черни очи и ситно къдрави коси, широк, слабо изпъкващ нос с напречно разположени ноздри, широка устна цепка с дебели устни, челюстен прогнатизъм, ръстът варира от много висок (нилоти, суданци) до много нисък (пигмеи). Има 2 подраси: негроидна раса (Африка) и австралоидна раса (Австралия и Океания). Дели се на малки раси: веддоидна, меланезийска, негрилска, бушменска, етиопска и др. Появява се в Африка, населява също Австралия и Америка.

Негроидна раса

Една от двете подраси на негро-австралоидната раса. Характерни признаци: тъмна кожа, черни очи и коси (ситно къдрави), широк нос, дебели устни, челюстен прогнатизъм, ръстът силно варира (много високи - нилоти, суданци, и джуджета - пигмеи). Дели се на малки раси: пигмеоидна, суданска, етиопска и др. Появява се в Африка, населява също Австралия и Америка.

Австралоидна раса

Подраса на негро-австралоидната раса. Дълги крайници, наклонено назад чело с изпъкнало надвеждие, прогнатизъм, от жълта (аборигените в Австралия) до черна (Меланезия) кожа, черни очи, широк нос, черни къдрави коси. Оформя се от палеоантропи в Югоизточна Азия и преди 40 000 г. се разселва в Австралия, Полинезия, Меланезия и на японските острови (Айну).

 

Монголоидна раса

Една от трите големи човешки раси (наред с европидната и негро-австралоидната). Характерни признаци: среден или нисък ръст, къси крайници, жълтеникава кожа, епикантус, черни очи, черни прави коси, слабо окосмяване, плоски лица с широки и изпъкнали скули, слабо изпъкнал нос. Формирана в пустините и степите на Средна Азия, населява Америка, след 4 в. - и Европа.