Електрични сили
шести клас * I част * 2 ядро  
Electric forces [илeктрик фoосиз]
Electric forces

 

  Електрични сили
       
 

Силите, с които си взаимодействат две наелектризирани тела. С увеличаване на разстоянието между наелектризираните тела електричните сили намаляват.

Едно от най-внушителното електрично явление е мълнията (светкавица). Тя представлява електричен заряд във вид на искра или проблясване между два електрични заредени облака или между облака или между облак и земята.