Химичен елемент
шести клас * II част * 3 ядро  
Chemical element [кемикл елъмънт]
Chemical element

 

  Химичен елемент
       
 

Съвкупност от атоми с еднакъв брой протони в ядрата. Известни са 109 химични елемента; 89 са разпространени в природата и са получени в свободно състояние (прости вещества), други са получени при ядрени реакции.

Всяко просто вещество е съставено от един химичен елемент. Всяко сложно вещество е съставено от два/повече химични елементи, свързани един с друг по определен начин – т.е. зависими в определена степен един от друг, а не тяхна механична смес.

Химичните елементи са подредени по строеж на атомите и по свойства в периодичната система на химичните елементи.