Количество топлина
шести клас * II част * 6 ядро  
Quantity of heat [куонтити ъв хийт]
Quantity of heat

 

  Количество топлина
       
 

Мярка за изменението на вътрешната енергия на телата. Може да се промени чрез извършване на работа или топлообмен.