Нервна система
шести клас * III част * 7 ядро  
Nervous sytem [нъъвъс систъм]
Nervous sytem

 

  Нервна система
       
 

Съвкупност от органи, които регулират и координират функциите на всички органи и системи в организма и осъществяват връзката между организма и околната среда.

Има три типа нервна система в животинското царство:

1. Дифузна нервна система – при мешестите животни (състои се от разпръснати в тялото нервни клетки, свързани чрез многобройните си израстъци в обща мрежа).

2. Ганглийна нервна система – при всички останали безгръбначни животни (представлява струпвания от нервни клетки – ганглии, свързани чрез нервни кордони в обща верига, разположена коремно на тялото).

3. Тръбеста нервна система – при гръбначните животни. Състои се от централна нервна система (главен и гръбначен мозък) и периферна нервна система (включва нервите, които осъществяват връзката между мозъка и органите в тялото).