Оплождане
шести клас * III част * 7 ядро  
Fertilization [фъътилайзейшн]
Fertilization

 

  Оплождане
       
 

Процес на сливане на мъжката и женската полова клетка, при което се образува първата клетка на новия организъм – зиготата. Оплождането е основен процес на половото размножаване и осигурява предаване на наследствените признаци от родителите на потомството. Оплождането е два вида – външно и вътрешно. Външното оплождане (при повечето безгръбначни животни, риби, земноводни) се извършва във водата, където мъжките и жинските организми изхвърлят половите клетки. Вътрешно оплождане има при сухоземните животни – насекоми, влечуги, птици и бозайници. При мъжките индивиди се развива специален орган – копулационен орган, чрез който мъжките плолови клетки се достатят в тялото на женската.

При бозайниците и човека оплождането се извършва в маточната тръба. Оплодената яйцеклетка се придвижва до матката, където се вгражда в маточната лигавица и продължава развитието си. При висшите (цветните) растения оплождането се предшества от опрашване. В прашеца (полена) има две полови клетки – спермии, поради което оплождането е двойно. Единият спермии се слива с яйцеклетката и образува зигота, а другият се слива с вторичното ядро и от получената клетка се образува хранителната тъкан на семето.