Кръвоносна система
шести клас * III част * 8 ядро  
Вlood circulation system [блад съъкюлeйшн систъм]
Вlood circulation system

 

  Кръвоносна система
       
 

Съвкупност от органи, които осъществяват обмяната на газове, хранителни и непотребни вещества между клетките в многоклетъчните животни (прешленести червеи, членестоноги, мекотели, гръбначни) и околната среда. Кръвоносната система е два типа: отворена и затворена. При членестоногите (ракообразни, паякообразни и насекоми) кръвоносната система е отворена – кръвта се движи както в кръвоносни съдове, така и в празнини на тялото. Затворена кръвоносна система имат прешленестите червеи и всички гръбначни животни. При тях кръвта се движи в затворена система от кръвоносни съдове. При гръбначните животни кръвоносната система се състои от сърце и тръбести органи (кръвоносни съдове) с различен диаметър и строеж на стената: артерии, вени и капиляри.