Оптична сила на леща
седми клас * 2 ядро  
Lens focal power [ленз фоукъл пауъ]
Lens focal power

 

  Оптична сила на леща
       
 

Величина, характеризираща пречупващата способност на лещите.